Software Endavant Enrera

EUROCON


EUROCON és una Comptabilitat Multiempresa (fins a 255)*, amb 255 sucursals per empresa.

Funciona sobre sistemes operatius com MS-DOS, WINDOWS 3.1/3.11, WINDOWS 95, NOVELL, UNIX i XENIX.

És un programa de comptabilitat basat en el Pla General Comptable, creat i pensat per a la petita, mitjana i gran empresa, amb un funcionament ràpid i senzill, guiat en tot moment per menús. La utilització de la EUROCON ens suposarà un estalvi considerable de temps.

El programa consta de diferents aplicacions perfectament definides en els menús, que passem a explicar tot seguit:

BASE DE DADES

ASSENTAMENTS

EXTRACTES

BALANÇOS

I.V.A.

CARTERA

TANCAMENTS

CONSOLIDACIÓ I TRASPASSOS